Logo Hodonin
Autentické texty z Kroniky města Hodonína z období od bombardování Hodonína 20.11.1944 do 31.12.1944.
Z důvodů autentičnosti byly texty ponechány původní, i když jsou někdy obtížneji čitelné. Zdroj - Kronika města Hodonína,Okresní archív Hodonín.
Kronika strana 1
Kronika strana 2
Kronika strana 3
Kronika strana 4
Kronika strana 5
Kronika strana 6
Kronika strana 7
Kronika strana 8
Kronika strana 9
Kronika strana 10
Kronika strana 11
Kronika strana 12
Kronika strana 13
Kronika strana 14
Kronika strana 15
Kronika strana 16
Kronika strana 17
Kronika strana 18
Kronika strana 19
Kronika strana 20
Kronika strana 21