Logo Hodonin
Po přesunutí kurzoru nad fotografii se změní historická fotografie na současnou (pokud je nová k dispozici), kliknutím na fotografii ji zvětšíte do samostatného okna pro lepší prohlížení. Pokud se vše nevejde na jednu obrazovku, posuňte si prosím zobrazení pro prohlížení fotografií umistěných níže.
Zámecká ulice s původní zástavbou Židovského městečka. K radnici a náměstí od Židovského městečka okolo roku 1940.
Zámecká ulice s původní zástavbou Židovského městečka. Za radnicí v době, kdy se "Na Popelkovém" opravovaly vozy Tatra 603.
Návrat na mapu Hodonína.
Zámecké náměstí s památníkem osvobození s tankem. Odhalení pomníku Rudé armádě za radnicí dne 30.7.1945.
Zámecké náměstí s památníkem osvobození s tankem. Odhalení pomníku Rudé armádě za radnicí dne 30.7.1945.
Návrat na mapu Hodonína.
Hrubý most a Zámecká ulice za radnicí v roce 1898. Za radnicí k Zámeckému náměstí v roce 1974.
Hrubý most a Zámecká ulice za radnicí v roce 1898. Za radnicí k Zámeckému náměstí v roce 1974.
Návrat na mapu Hodonína.
Bourání domů Židovského městečka za radnicí. Náměstí u ul. Anenské před r.1930, vlevo tabule hostince U Koutníků.
Bourání domů Židovského městečka za radnicí. Náměstí u ul. Anenské před r.1930, vlevo tabule hostince U Koutníků.
Návrat na mapu Hodonína
Oprava radniční věže. K radnici a náměstí od Židovského městečka okolo roku 1940.
Oprava radniční věže. K radnici a náměstí od Židovského městečka okolo roku 1940.
Návrat na mapu Hodonína
Jalová strouha za radnicí v období před rokem 1929. Od Laguny u Židovského městečka až po bydovu lihovaru, snímek více vlevo.
Jalová strouha za radnicí v období před rokem 1929. Od Laguny u Židovského městečka až po bydovu lihovaru, snímek více vlevo.
Návrat na mapu Hodonína
Hrubý most přes Jalové rameno za Radnicí, zrušený byl v létech okolo roku 1929. Hrubý most přes Jalové rameno za Radnicí, zrušený byl v létech okolo roku 1929.
Hrubý most přes Jalové rameno za Radnicí, zrušený byl v létech okolo roku 1929.
Návrat na mapu Hodonína.
Hrubý most přes Jalovou strouhu za Radnicí asi v roce 1916.   Od Zámeckého náměstí ulicí s německou výzdobou během okupace.
Hrubý most přes Jalovou strouhu za Radnicí asi v roce 1916. Od Zámeckého náměstí ulicí s německou výzdobou během okupace.
Návrat na mapu Hodonína.
Další snímek z demolice domů Židovského městečka za radnicí. Zámecká ulice a náměstí, s bílou budovou lihovaru vpravo uprostřed.
Další snímek z demolice domů Židovského městečka za radnicí. Zámecká ulice a náměstí, s bílou budovou lihovaru vpravo uprostřed.
Návrat na mapu Hodonína
Zámecká ulice při výstavbě odpadního kanálu k čističce u Nesyta. Zasýpáni Jalové strouhy za radnicí se provádělo v létech 1928-1929.
Výstavba kanalizace od Masarykova náměstí směrem k zámečku po r.1970. Zasýpáni Jalové strouhy za radnicí se provádělo v létech 1928-1929.
Návrat na mapu Hodonína
Zámecká ulice při výstavbě odpadního kanálu k čističce u Nesyta. Počátky výstavby sídliště za radnicí, v pozadí budovy KD EHO a DVS.
Zámecká ulice při výstavbě odpadního kanálu k čističce u Nesyta. Počátky výstavby sídliště za radnicí, v pozadí budovy KD EHO a DVS.
Návrat na mapu Hodonína
Jalové rameno za radnicí - dřevěný t.zv. hrubý most byl zlikvidován r.1929. Z Okresního soudu se budují Autodílny, komín patří Franklově koželužně.
Jalové rameno za radnicí - dřevěný t.zv. hrubý most byl zlikvidován r.1929, vpravo se z Okresního soudu budují Autodílny, komín patří Franklově koželužně.
Návrat na mapu Hodonína.
K Zámeckému náměstí pohledem z radniční věže okolo roku 1936. Buldozer se připravuje k demolici domků židovského městečka.
K Zámeckému náměstí pohledem z radniční věže okolo roku 1936. Buldozer se připravuje k demolici domků židovského městečka.
Návrat na mapu Hodonína
Asanace domů Židovského městečka na ulici Bratislavské za radnicí. Asanace domů Židovského městečka na ulici Bratislavské za radnicí.
Asanace domů Židovského městečka na Zámecké ulici.
Návrat na mapu Hodonína.
Zámecká ulice za radnicí v místě, kde později stál pomník s tankem. V období výstavby Náměstí osvobození za Radnicí.
Zámecká ulice za radnicí v místě, kde později stál pomník s tankem. V období výstavby Náměstí osvobození za Radnicí.
Návrat na mapu Hodonína
Další snímek z demolice domů Židovského městečka za radnicí. Pomník s tankem za radnicí i s částí domu vedle vojenské správy.
Část Zámeckého náměstí po zbourání Židovského městečka. Pomník s tankem za radnicí i s částí domu vedle vojenské správy.
Návrat na mapu Hodonína.
Na Zámeckém náměstí bývalo také Cukrářství, viz tabule vlevo...   Tank na pomník za radnící pravděpodobně vyjel vlastním pohonem.
Na Zámeckém náměstí bývalo také Cukrářství, viz tabule vlevo... Tank na pomník za radnící pravděpodobně vyjel vlastním pohonem.
Návrat na mapu Hodonína.
Pomník Rudé armády za radnicí před výstavbou panelových domů sídliště. Pohled Zámeckou ulicí k náměstí někdy v době mezi léty 1904 až 1929.
Pomník Rudé armády za radnicí před výstavbou panelových domů sídliště. Pohled Zámeckou ulicí k náměstí někdy v době mezi léty 1904 až 1929.
Návrat na mapu Hodonína.
Od Zámeckého náměstí k Masarykovu náměstí po roce 1960. Od Zámeckého náměstí k Masarykovu náměstí po roce 1960.
Dvakrát stejné místo v jiném ročním období: od Zámeckého náměstí k náměstí Masarykovu po roce 1960.
Návrat na mapu Hodonína.
Zámecká ulice před zasypáním Jalové strouhy, tedy před rokem 1928. Příjezd k náměstí od Holíče okolo roku 1980.
Zámecká ulice před zasypáním Jalové strouhy, tedy před rokem 1928. Příjezd k náměstí od Holíče okolo roku 1980.
Návrat na mapu Hodonína.
Zámecké náměstí a dům kde byla Mototechna, obrostlý břečťanem. Za radnicí, dům vpravo už patřil k Židovskému městečku.
Zámecké náměstí a dům kde byla Mototechna, obrostlý břečťanem. Za radnicí, dům vpravo už patřil k Židovskému městečku.
Návrat na mapu Hodonína
Toto místo za radnicí je focené často, zajímavý je obchůdek v pravém rohu. Za radnicí, údajně rok 1952,
Toto místo za radnicí je focené často, zajímavý je obchůdek v pravém rohu. Pravý snímek z mírně větší vzdálenosti asi v roce 1952.
Návrat na mapu Hodonína.
Demolice na Zám. náměstí při přípravě místa pro pomník, vzadu voj. správa. Pomník s tankem na Zámeckém náměstí i se sousední sýpkou.
Demolice na Zám. nám. při přípravě místa pro pomník, vzadu vojenská správa. Pomník s tankem na Zámeckém náměstí i se sousední sýpkou.
Návrat na mapu Hodonína
Slavnostní odhalení pomníku s tankem č. 124 na Zámeckém náměstí. Tank na pomník za radnící pravděpodobně vyjel vlastním pohonem.
Slavnostní odhalení pomníku s tankem č. 124 na Zámeckém náměstí. Demolice domů na Zámeckém náměstí, později zde stál pomník s tankem.
Návrat na mapu Hodonína
Popelkovy autodílny už v provozu, s opravovanými automobily na nádvoří.   Výstavba Popelkových autodílen, vlevo vzadu sýpka a ulička ke Švejčárně.
Výstavba Popelkových autodílen, vlevo vzadu sýpka a ulička ke Švejčárně. Na levé fotografii užstojí na nádvoří dílen automobily.
Návrat na mapu Hodonína.
Do zprovoznění "malého obchvatu" se do Holíče jezdilo téměř přes náměstí.   Radnice s původní volnou zadní terasou okolo roku 1945.
Do zprovoznění "malého obchvatu" se do Holíče jezdilo téměř přes náměstí. Radnice s původní volnou zadní terasou okolo roku 1945.
Návrat na mapu Hodonína.
Někdejší stánek motoristů MOTOTECHNA a za ní tank, rok 1973.   Zámecké náměstí s tankem, v ulici vlevo byla Vojenská správa.
Někdejší stánek motoristů MOTOTECHNA a za ní tank, rok 1973. Zámecké náměstí s tankem, v ulici vlevo byla Vojenská správa.
Návrat na mapu Hodonína.
V období zřizování pomníku s tankem prošlo Zámecké náměstí rekonstrukcí. V období zřizování pomníku s tankem prošlo Zámecké náměstí rekonstrukcí.
V období zřizování pomníku s tankem prošlo Zámecké náměstí rekonstrukcí, vybudováním malého obchvatu města se místo také změnilo.
Návrat na mapu Hodonína.
Tanky za radnicí v srpnu 1968. Za Radnicí
Tanky za radnicí, ten levý v srpnu 1968, ten pravý ještě dlouho potom.
Návrat na mapu Hodonína.
Od Zámeckého náměstí k radnici asi v roce 1925. Most přes Jalovou strouhu za radnicí okolo roku 1920.
Od Zámeckého náměstí k radnici asi v roce 1925. Most přes Jalovou strouhu za radnicí okolo roku 1920.
Návrat na mapu Hodonína.
Dřevěný most za radnicí před rokem 1929. Od Zámeckého náměsí k radnici asi v roce 1910.
Dřevěný tzv. Hrubý most za radnicí před rokem 1929, i na vedlejším snímku Zámecké ulice z roku 1910 je v pozadí zřetelně patrný.
Návrat na mapu Hodonína.
Pohled od Masných krámů k Jalovému rameni Moravy Po roce 1970 byla na Zámecké ulici prováděna rekonstrukce kanalizace.
Pohled od Masných krámů k Jalovému rameni Moravy. Po roce 1970 byla na Zámecké ulici prováděna rekonstrukce kanalizace.
Návrat na mapu Hodonína.
Dřevěný tzv. Hrubý most za radnicí před rokem 1929. Zámecká ulice, vpravo odbočovala ulice U mlýna do Židovského městečka.
Dřevěný tzv. Hrubý most za radnicí před rokem 1929. Zámecká ul., vpravo odbočuje do Žid. městečka ul. U mlýna, asi po r. 1960.
Návrat na mapu Hodonína.
Za Radnicí před rokem 1930. Za Radnicí
Zámecká ulice za radnicí před rokem 1929 a vpravo téměř stejné místo okolo roku 1960.
Návrat na mapu Hodonína.
Hrubý most za radnicí, před rokem 1929. Přes Jalové rameno, zasyp.1928 se chodilo ke sv. Anně, zde začínala Anenská.
Hrubý most za radnicí přes Jalovou strouhu před r. 1929. Přes Jalové rameno se chodilo ke sv. Anně, zde začínala Anenská álej. V pozadí budova soudu.
Návrat na mapu Hodonína.
Na kresbě R. Šoupala je Koutníkova restaurace. Foto zatím není k dispozici. K Zámeckému náměstí asi v roce 1930.
Na kresbě R. Šoupala je Koutníkova restaurace, foto zatím není k dispozici. Zámecká ulice k Zámeckému náměstí před rokem 1929.
Návrat na mapu Hodonína.
Řazení prvomájového průvodu za radnicí v roce 1946. Pohled z kostela na Židovské městečko a ulici Bratislavskou v roce 1940.
Řazení 1.májového průvodu v Zámecké ulici v r. 1946, vpravo pohled z kostela na Židovské městečko a stejnou ulici v r.1940. Vlevo synagoga, vpravo zámeček.
Návrat na mapu Hodonína.
Budova Okresního soudu v roce 1928. Autoškola U Popelků - stejná budova, o pár let později.
Budova Okresního soudu v roce 1928 a o několik let později jako Autoškola U Popelků - údajně v roce 1944.
Návrat na mapu Hodonína.
Pohled z kostela na Židovské městečko a ulici Bratislavskou v roce 1940. Za radnicí po zasypání Jalové strouhy asi rok 1930. Za radnicí po zasypání Jalové strouhy asi rok 1930.
Za radnicí, vlevo před rokem 1929, na dalších snímcích později. Hromady koňského trusu a metaři na středním snímku svědčí o typu tehdejšího provozu.
Návrat na mapu Hodonína.