Logo Hodonin
Po přesunutí kurzoru nad fotografii se změní historická fotografie na současnou (pokud je nová k dispozici), kliknutím na fotografii ji zvětšíte do samostatného okna pro lepší prohlížení. Pokud se vše nevejde na jednu obrazovku, posuňte si prosím zobrazení pro prohlížení fotografií umistěných níže.
Původní návrh pomníku T. G. Masaryka od sochaře Aloise Bučánka. Starosta K. Berka klepe na základní kámen pomníku T. G. M. dne 28.10.1928.
Původní návrh pomníku T. G. Masaryka od sochaře Aloise Bučánka. Starosta K. Berka klepe na základní kámen pomníku T. G. M. dne 28.10.1928.
Návrat na mapu Hodonína
Opět pomník T.G.M. s Grandem v pozadí, tady trochu se vzrostlejší vegetací. Opět pomník T.G.M. s Grandem v pozadí, tady trochu se vzrostlejší vegetací.
Opět pomník T.G.M. s výhledem k hotelu Grand a k nádraží. Opět pomník T.G.M. s Grandem v pozadí, tady trochu se vzrostlejší vegetací.
Návrat na mapu Hodonína
Náměstí svobody pohledem zpoza sochy T. G. M. v době po roce 1930. Další z mnoha pohledů na pomnik T. G. Masaryka před rokem 1940.
Náměstí svobody pohledem zpoza sochy T. G. M. v době po roce 1930. Další z mnoha pohledů na pomnik T. G. Masaryka před rokem 1940.
Návrat na mapu Hodonína.
Odhalení pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1945. Realizace první stavby pomníku T. G. Masaryka v roce 1931.
Odhalení pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1945. Realizace první stavby pomníku T. G. Masaryka v roce 1931.
Návrat na mapu Hodonína
Položení základního kamene pomníku T. G. Masaryka dne 28. října 1928. Snímek z první stavby pomníku T.G.M., odhalení bylo 28.9.1931.
Položení základního kamene pomníku T. G. Masaryka dne 28. října 1928. Snímek z první stavby pomníku T.G.M., odhalení bylo 28.9.1931.
Návrat na mapu Hodonína
Pomník T. G. Masaryka asi v roce 1935, v pozadí Hotel Grand. Pomník T. G. Masaryka po odstranění reliéfů v létě roku 1940.
Pomník T. G. Masaryka asi v roce 1935, v pozadí Hotel Grand. Pomník T. G. Masaryka po odstranění reliéfů v létě roku 1940.
Návrat na mapu Hodonína
Sjezd abiturientů České reálky u pomníku T. G. M. dne 20. května 1934. Jedna z mála nočních fotografií původního pomníku T. G. Masaryka.
Skauti u pomníku TGM při otevírání klubovny Skautský domov v r.1937. Jedna z mála nočních fotografií původního pomníku T. G. Masaryka.
Návrat na mapu Hodonína
Vzrostlá vegetace za pomníkem T.G.M. úplně skrývá domy v pozadí. Další snímek z odstraňování pomníku T. G. Masaryka v červenci roku 1940.
Vzrostlá vegetace za pomníkem T.G.M. úplně skrývá domy v pozadí. Další snímek z odstraňování pomníku T. G. Masaryka v červenci roku 1940.
Návrat na mapu Hodonína.
Srpen 1940, z příkazu němců je odstraňována socha prezidenta T.G.M. Srpen 1940, z příkazu němců je odstraňována socha prezidenta T.G.M.
Z příkazu němců dne 24. července 1940 musely být z pomníku odstraněny dva bronzové reliéfy i nadživotní socha prezidenta T. G. Masaryka.
Návrat na mapu Hodonína
Demontáž pomníku T. G. Masaryka z příkazu němců dne 24. července 1940. Tabule s textem, dehonestujícím T. G. Masaryka v roce 1961.
Demontáž pomníku T. G. Masaryka z příkazu němců dne 24. července 1940. Tabule s textem, dehonestujícím T. G. Masaryka v roce 1961.
Návrat na mapu Hodonína.
Demontáž pomníku T. G. Masaryka v červenci roku 1940. Demontáž pomníku T. G. Masaryka v červenci roku 1940.
Z příkazu němců dne 24. července 1940 musely být z pomníku odstraněny dva bronzové reliéfy i nadživotní socha prezidenta T. G. Masaryka.
Návrat na mapu Hodonína.
Pravděpodobně foto z první stavby pomníku T.G.M., odhalení bylo 28.9.1931. Demontáž pomníku T. G. Masaryka v červenci roku 1940.
Z příkazu němců dne 24. července 1940 musely být z pomníku odstraněny dva bronzové reliéfy i nadživotní socha prezidenta T. G. Masaryka.
Návrat na mapu Hodonína
Poválečné odhalení pomníku T. G. Masaryka v roce 1945. Zadní část pomníku T.G.M. s nápisem "Národ presidentu osvoboditeli".
Poválečné odhalení pomníku T. G. Masaryka v roce 1945. Zadní část pomníku T.G.M. s nápisem "Národ presidentu osvoboditeli".
Návrat na mapu Hodonína.
K odhalení pomníku T.G.M. dne 14. září 1945 se sešlo na pět tisíc lidí. Obnova pomníku T.G.M. v roce 1945, jako by pan prezident kráčel k nádraží.
K odhalení pomníku T.G.M. dne 14. září 1945 se sešlo na pět tisíc lidí. Obnova pomníku T.G.M. v roce 1945, jako by pan prezident kráčel k nádraží.
Návrat na mapu Hodonína
Prázdné místo pomníku T. G. Masaryka po jeho odstranění. Boční pohled k pomníku T. G. Masaryka v roce 1938.
Prázdné místo pomníku T. G. Masaryka po jeho odstranění. Boční pohled k pomníku T. G. Masaryka v roce 1938.
Návrat na mapu Hodonína.
Slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka dne 14. září roku 1945. Náměstí svobody a pomník T. G. Masaryka v roce 1938.
Slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka dne 14. září roku 1945. Náměstí svobody a pomník T. G. Masaryka v roce 1938.
Návrat na mapu Hodonína.
Převoz sochy T.G.Masaryka z Domu umělců k podstavci v roce 1990. Snad nejucelenější pohled na někdejší Náměstí svobody s pomníkem T.G.M.
Převoz sochy T.G.Masaryka z Domu umělců k podstavci v roce 1990. Snad nejucelenější pohled na někdejší Náměstí svobody s pomníkem T.G.M.
Návrat na mapu Hodonína.
Úpravy u pomníku T. G. Masaryka pravděpodobně v roce 1938. Pomník T. G. Masaryka v roce 2006, ještě bez současných reliéfů v pozadí.
Úpravy u pomníku T. G. Masaryka pravděpodobně v roce 1938. Pomník T. G. Masaryka v roce 2006, ještě bez současných reliéfů v pozadí.
Návrat na mapu Hodonína.
Stavba základů pomníku prezidenta T. G. M. po válce v roce 1945.   Málo známá zadní strana pomníku T.G.M. v r.1938, vlevo kámen města Brna.
Stavba základů pomníku prezidenta T. G. M. po válce v roce 1945. Málo známá zadní strana pomníku T.G.M. v r.1938, vlevo kámen města Brna.
Návrat na mapu Hodonína.
Pomník T.G.M. Galerie
Nové odhalení pomníku prezidenta T.G.M. v září roku 1945. Pomník, postavený v roce 1931, byl v roce 1940 odstraněn nacisty.
Návrat na mapu Hodonína
Odhalení pomníku prezidenta T. G. Masaryka dne 7. března 1990. Skauti u pomníku prezidenta T. G. Masaryka v době asi okolo roku 1935.
Odhalení pomníku prezidenta T. G. Masaryka dne 7. března 1990. Skauti u pomníku prezidenta T. G. Masaryka v době asi okolo roku 1935.
Návrat na mapu Hodonína.
Stavba pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1968. Sjezd abiturientů České reálky u pomníku T. G. M. dne 20. května 1934.
Stavba pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1968. Sjezd abiturientů České reálky u pomníku T. G. M. dne 20. května 1934.
Návrat na mapu Hodonína.
1940 - sochy T.G.M. uskladněné v Praze na Smíchově, druhý zprava z Čejkovic, čtvrtý zprava ze Strážnice a šestý zprava z Hodonína. Sraz abiturientů České reálky u pomníku T. G. M. dne 20. května 1934.
Sjezd abiturientů reálky 20.5.1934, prostor ke Grandu ještě nezastavěný. Sjezd abiturientů České reálky u pomníku T. G. M. dne 20. května 1934.
Návrat na mapu Hodonína
Stavba pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1990. První odhalení pomníku T. G. Masaryka za deště dne 28. září 1931.
Stavba pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1990. První odhalení pomníku T. G. Masaryka za deště dne 28. září 1931.
Návrat na mapu Hodonína.
Příprava pomníku T. G. Masaryka k odhalení v roce 1945. Postupem doby se měnil nejen pomník, ale i domy v okolí pomníku.
Příprava pomníku T. G. Masaryka k odhalení v roce 1945. Pomník prezidenta T. G. Masaryka po roce 1990.
Návrat na mapu Hodonína.
Prezident Beneš s chotí před pomníkem T.G.M. při návštěvě v roce 1947. Pomník prezidenta T. G. Masaryka a za ním prodejna Prvoděv.
Prezident Beneš s chotí před pomníkem T.G.M. při návštěvě v roce 1947. Pomník prezidenta T. G. Masaryka a za ním prodejna Prvoděv.
Návrat na mapu Hodonína.
Byla i období, kdy pomník prezidenta Masaryka působil trochu zanedbaně. Pomník prezidenta T. G. Masaryka v roce 1970.
Byla i období, kdy pomník prezidenta Masaryka působil trochu zanedbaně. Pomník prezidenta T. G. Masaryka v roce 1970.
Návrat na mapu Hodonína.
Pohled přes pomník T. G. M. podél hotelu Grand až k budově nádraží.   Dne 14.6.1936 Hodonín poprvé návštívil prez. Edv. Beneš, zde u pomníku T.G.M.
Pohled přes pomník T. G. M. podél hotelu Grand až k budově nádraží. Dne 14.6.1936 Hodonín poprvé návštívil prez. Edv. Beneš, zde u pomníku T.G.M.
Návrat na mapu Hodonína.
Okolo roku 1935 bylo za pomníkem TGM až k hotelu Grand. Okolo roku 1935 bylo za pomníkem TGM až k hotelu Grand.
Opět dva téměř stejné snímky, podle stromků je pravý snímek asi o něco starší. V době okolo roku 1935 bylo za pomníkem TGM vidět až k hotelu Grand.
Návrat na mapu Hodonína.
Stavění pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1968. Příprava podstavce pro pomník T. G. Masaryka v létě roku 1968.
Stavění pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1968. Příprava podstavce pro pomník T. G. Masaryka v létě roku 1968.
Návrat na mapu Hodonína
Instalace pomníku T. G. Masaryka na podstavec v roce 1968. Prázdný podstavec pomníku T. G. M. v roce 1968, socha zatím ještě chybí.
Instalace pomníku T. G. Masaryka na podstavec v roce 1968. Prázdný podstavec pomníku T. G. M. v roce 1968, socha zatím ještě chybí.
Návrat na mapu Hodonína
Někdejší Náměstí svobody, pomník T. G. M. a ulice Dvořákova asi v roce 1935. Celkový pohled na pomník T.G.M. asi v r.1938, vlevo vzadu Buchrova vila.
Někdejší Náměstí svobody, pomník T. G. M. a ulice Dvořákova asi v roce 1935. Celkový pohled na pomník T.G.M. asi v r.1938, vlevo vzadu Buchrova vila.
Návrat na mapu Hodonína
Celkový pohled přes pomník T.G.M. ke Galerii asi v roce 1940. Před pomníkem T. G. Masaryka a GVU 1. máj v roce 1959.
Celkový pohled přes pomník T.G.M. ke Galerii asi v roce 1940. Před pomníkem T. G. Masaryka a GVU 1. máj v roce 1959.
Návrat na mapu Hodonína
Pomník T.G.M. s vysázeným letopočtem 1850 (rok narození T.G.M.), asi 1938. Pomník prezidenta T.G.M. s částí ulice Dvořákovy v roce 1939.
Pomník T.G.M. s vysázeným letopočtem 1850 (rok narození T.G.M.), asi 1938. Pomník prezidenta T.G.M. s částí ulice Dvořákovy v roce 1939.
Návrat na mapu Hodonína
Výzdoba pomníku T.G.Masaryka v den druhého výročí jeho úmrtí 14.9.1939. U pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1947.
Výzdoba pomníku T.G.Masaryka v den druhého výročí jeho úmrtí 14.9.1939. U pomníku prezidenta T. G. Masaryka v roce 1947.
Návrat na mapu Hodonína
Pomník prezidenta T. G. Masaryka v roce 1947. Slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka dne 14. září roku 1945.
Pomník prezidenta T. G. Masaryka v roce 1947. Slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka dne 14. září roku 1945.
Návrat na mapu Hodonína
Okolo roku 1990 dům za pomníkemT.G.M. ke Grandu ještě nebyl postavený. Pomník TGM a jeho okolí v době krátce po roce 1990.
Okolo roku 1990 dům za pomníkemT.G.M. ke Grandu ještě nebyl postavený. Pomník TGM a jeho okolí v době krátce po roce 1990.
Návrat na mapu Hodonína
Za okupace bylo zdobení pomníku T.G.M. zakázáno dokonce tabulkou. Reliéfy byly z pomníku T.G.M. odstraněny 28. června 1940.
Za okupace bylo zdobení pomníku T.G.M. zakázáno dokonce tabulkou. Reliéfy byly z pomníku T.G.M. odstraněny 28. června 1940.
Návrat na mapu Hodonína.
Pomník T.G.M. Skalka, zřízená na místě pomníku T.G.M., odstraněného dne 24.07.1940.
Původní pomník prezidenta T. G. Masaryka. Skalka, zřízená na místě pomníku T.G.M., odstraněného dne 24.07.1940.
Návrat na mapu Hodonína
Slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka dne 14. září roku 1945. Podoba pomníku T. G. Masaryka v období mezi léty 1968 a 1971.
Slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka dne 14. září roku 1945. Podoba pomníku T. G. Masaryka v období mezi léty 1968 a 1971.
Návrat na mapu Hodonína
1940 - sochy T.G.M. uskladněné v Praze na Smíchově, druhý zprava z Čejkovic, čtvrtý zprava ze Strážnice a šestý zprava z Hodonína. Galerie s Poliklinikou, snímek asi z roku 1930.
1940 - sochy T.G.M. uskladněné v Praze na Smíchově, druhá zprava z Čejkovic, čtvrtá zprava ze Strážnice a šestá zprava z Hodonína. Galerie s Poliklinikou, snímek asi z roku 1930.
Návrat na mapu Hodonína.
Pomník prezidenta T. G. Masaryka, tentokrát bez reliéfů v pozadí. Otevření Domu umělců r. 1913, pohled ze schodů k Mauthnerově sladovně.
Pomník prezidenta T. G. Masaryka, tentokrát bez reliéfů v pozadí. Otevření Domu umělců r. 1913, pohled ze schodů k Mauthnerově sladovně.
Návrat na mapu Hodonína.
Ulice Dvořákova ještě před rozšířením, s původním pomníkem T.G.M. Snímků pomníku T.G.M. zde je několik, ale ten z pohlednice kupodivu chyběl.
Ulice Dvořákova ještě před rozšířením, s původním pomníkem T.G.M. Pomník T.G.M. krátce po jeho odhalení, které se konalo 28. září 1931.
Návrat na mapu Hodonína.
Při odhalení pomníku T.G.M. v r. 1945 byli lidé i na střechách okolních domů. Ze slavnostního odhalení pomníku T.G.M. dne 14. září roku 1945.
Při odhalení pomníku T.G.M. v r. 1945 byli lidé i na střechách okolních domů.  
Návrat na mapu Hodonína.
Někdejší nám. Svobody ještě se sochou Odyssea v dnešní Blažkově ulici.   Snímků pomníku T.G.M. zde je několik, ale ten z pohlednice kupodivu chyběl.
Někdejší nám. Svobody ještě se sochou Odyssea v dnešní Blažkově ulici. Snímků pomníku T.G.M. zde je několik, ale ten z pohlednice kupodivu chyběl.
Návrat na mapu Hodonína.
Náměstí svobody s pomníkem TGM.   Nám. svobody, jak se tehdy jmenovalo, v r.1938, vedle Galerie socha Odyssea.
Nám. svobody, jak se tehdy jmenovalo, v r.1938. Na levém snímku před pomníkem nové vlajkové stožáry, na pravém snímku vedle Galerie socha Odyssea.
Návrat na mapu Hodonína.
Bylo období, kdy místo pomníku T.G.M. vypadalo i takto... Bylo období, kdy místo pomníku T.G.M. vypadalo i takto...
Byla období, kdy místo pomníku T.G.M. bylo bez pomníku, na snímku vlevo v roce 1940 a vpravo o pár desítek let později.
Návrat na mapu Hodonína
Postupem doby se měnil nejen pomník, ale i domy v okolí pomníku. Pomník prezidenta T. G. Masaryka v období krátce po roce 1990.
Postupem doby se měnil nejen pomník T.G.M., ale i domy v okolí pomníku. Pomník prezidenta T. G. Masaryka v období krátce po roce 1990.
Návrat na mapu Hodonína
Pomník T.G.M. před vzrostlými stromy, které téměř zakrývaly okolní domy.   Poválečná obnova pomníku T. G. Masaryka v roce 1945.
Pomník T.G.M. před vzrostlými stromy, které téměř zakrývaly okolní domy. Poválečná obnova pomníku T. G. Masaryka v roce 1945.
Návrat na mapu Hodonína.
Mauthnerova sladovna v r. 1928, budova v pozadí patří už k nádraží. Mauthnerova sladovna.
Mauthnerova sladovna v r. 1928, budova v pozadí patří už k nádraží. Rozsáhlý komplex Mauthnerovy sladovny před nádražím.
Návrat na mapu Hodonína
Mauthnerova sladovna. Mauthnerova sladovna.
Do roku 1928 stávala v místech nynějšího pomníku T.G. Masaryka a Dvořákovy ulice Mauthnerova sladovna.
Návrat na mapu Hodonína
K nádraží Delegace hodonínského AČR před odjezdem k prezidentovi T.G.M. v roce 1935.
Pohled z Nár. třídy k nádraží, za sloupem osvětl. vlevo odbočuje ul.Dvořákova. Delegace hodonínského AČR před odjezdem k prezidentovi T.G.M. v roce 1935.
Návrat na mapu Hodonína
Ulice Dvořákova - lze vidět, kolik bylozbouráno z domu v pozadí. Smrčkův obchod se zemědělskými stroji za pomníkem T.G.M.
Ulice Dvořákova - lze vidět, že z domu v pozadí byla část zbourána. Smrčkův obchod se zemědělskými stroji za pomníkem T.G.M.
Návrat na mapu Hodonína
Roh Dvořákovy Dvořákova ulice
Roh Národní třídy a Dvořákovy ulice. Dvořákova Ulice pod pomníkem T.G.M.
Návrat na mapu Hodonína