Logo Hodonin
Po přesunutí kurzoru nad fotografii se změní historická fotografie na současnou (pokud je nová k dispozici), kliknutím na fotografii ji zvětšíte do samostatného okna pro lepší prohlížení. Pokud se vše nevejde na jednu obrazovku, posuňte si prosím zobrazení pro prohlížení fotografií umistěných níže.
Švejčárna a cesta k Nesytu pohledem z okna tabákové továrny. Ve dvoře Švejčárna chovali i výstavní kusy skotu.
Švejčárna a cesta k Nesytu pohledem z okna tabákové továrny. Ve dvoře Švejčárna chovali i výstavní kusy skotu.
Návrat na mapu Hodonína.
Od tabákové továrny přes Švejcárnu k Obchodní akademii. Dojičky ve dvoře Švejcárna přenáší nadojené mléko.
Od tabákové továrny přes Švejcárnu k Obchodní akademii. Dojičky ve dvoře Švejcárna přenáší nadojené mléko.
Návrat na mapu Hodonína.
Pančava a místo za Švejčárnou před stavbou elektrárny pohledem z radnice. Dvůr Švejčána pohledem od tabákové továrny.
Pančava a místo za Švejčárnou před stavbou elektrárny pohledem z radnice. Dvůr Švejčána pohledem od tabákové továrny.
Návrat na mapu Hodonína.
Prostor v okolí bývalého dvora Švejčárna.
Na tomto snímku je perfektně zachycený celý prostor, kde dnes stojí elektrárna. Uprostřed snímku je dvůr Švejčárna, vlevo nádrže někdejších dílen MND u cesty k Nesytu, od dílen MND doprava je vzadu bývalý dřevařský podnik Tatra, vedle něj až téměř k pravé straně snímku budovy bývalého Stummerova cukrovaru a ještě doprava dodnes stojící domy na Plucárně. Foceno panem Holomáčem z budov Tabákové továrny. Pro srozumitelnost použity upravené názvy.
Návrat na mapu Hodonína.
Od tabák. továrny přes Lesostavby a Švejčárnu až k Pančavě a cukrovaru. Dvůr Švejčárna - od této brány vedla cesta směrem ke koželužně a do města.
Od tabák. továrny přes Lesostavby a Švejčárnu až k Pančavě a cukrovaru. Dvůr Švejčárna - od této brány vedla cesta směrem ke koželužně a do města.
Návrat na mapu Hodonína
Vnitřní část dvora Švejčárna v místě dnešní elektrárny. Statek Švejčárna, vlevo vzadu věž kostela, vpravo komín lihovaru.
Vnitřní část dvora Švejčárna v místě dnešní elektrárny. Statek Švejčárna, vlevo vzadu věž kostela, vpravo komín lihovaru.
Návrat na mapu Hodonína.
Okolo Švejčárny, s komínem lihovar, za dámou vpravo byl postavený KD EHO. Vnitřní část dvora Švejcárna v době plného zemědělského provozu.
Okolo Švejčárny, s komínem lihovar, za dámou vpravo byl postavený KD EHO. Vnitřní část dvora Švejčárna v době plného zemědělského provozu.
Návrat na mapu Hodonína
Dvůr Švejčárna, po cestě v popředí se jezdilo od Annenské ke dvoru Nesyt. Švejčárna v roce 1900, vlevo OA, vpravo kostel, dnes je zde elektrárna.
Dvůr Švejčárna, po cestě v popředí se jezdilo od Annenské ke dvoru Nesyt. Švejčárna v roce 1900, vlevo OA, vpravo kostel, dnes je zde elektrárna.
Návrat na mapu Hodonína
Vyměřování katastru v roce 1932, vlevo OA, vpravo radnice. Od města a Franklovy koželužny se ke Švejčárně chodilo alejí.
Vyměřování katastru v roce 1932, vlevo OA, vpravo radnice. Od města a Franklovy koželužny se ke Švejčárně chodilo alejí.
Návrat na mapu Hodonína
Dvůr Švejčárny dělila odtoková rýha na močůvku.   Dvůr Švejčárny dělila odtoková rýha na močůvku.
Velkou část plochy dvora zabíralo hnojiště, které od ostatního dvora dělila odtoková rýha na močůvku.
Návrat na mapu Hodonína.
Dnes by zřejmě hygienik nad Dvorem Švejčárna dost lomil rukama... Opět jeden velmi pěkný snímek z bývalého statku Švejčárny.
Dnes by zřejmě hygienik nad Dvorem Švejčárna dost lomil rukama... Opět jeden velmi pěkný snímek z bývalého statku Švejčárny.
Návrat na mapu Hodonína.
V bývalém dvoře Švejčárna, současnost je pouze vzdáleně přibližná. Cesta z Nesytu k městu, vlevo statek Švejčárna, za plotem věž kostela.
V bývalém dvoře Švejčárna, současnost je pouze vzdáleně přibližná. Cesta z Nesytu k městu, vlevo statek Švejčárna, za plotem věž kostela.
Návrat na mapu Hodonína.
Cesta okolo Švejčárny. Mapa Švejčárny.
Pamětníci ví, že elektrárna je postavena v místech, kde dříve stával dvůr, zvaný Švejčárna. Z mapy, která vznikla proložením mapy historické a současné je zřejmé, že dvůr se nacházel na dnes již zrušené cestě od Franklovy koželužny na Nesyt. Místo pořízení fotografie se mně zatím moc nepodařilo lokalizovat, ale pravděpodobně je to foceno z druhé cesty na Nesyt a v pozadí za Švejčárnou je Pančava, foceno pravděpodobně při záplavách 15.-17.3.1940.
Návrat na mapu Hodonína.
Obraz B. Sani Koželužna. POhled od elektrárny k městu.
Obě cesty na Nesyt od Franklovy koželužny jsou pěkně zachyceny na obrazu "Koželužna" od malíře pana B. Sani. Švejčárna byla právě mezi temito cestami.
Návrat na mapu Hodonína.