Logo Hodonin
Po přesunutí kurzoru nad fotografii se změní historická fotografie na současnou (pokud je nová k dispozici), kliknutím na fotografii ji zvětšíte do samostatného okna pro lepší prohlížení. Pokud se vše nevejde na jednu obrazovku, posuňte si prosím zobrazení pro prohlížení fotografií umistěných níže.
Nádraží pohledem z houpavého nadchodu do Bažantnice. Hodonínské nákladní nádraží ještě před dobou elektrifikace trati.
Nádraží pohledem z houpavého nadchodu do Bažantnice. Nahlédnutí přes plot na zadní nádvoří někdejší firmy HAK.
Návrat na mapu Hodonína.
Po nadchodu z r. 1900 už tam není ani poslední část schodiště. Hodonínské nákladní nádraží ještě před dobou elektrifikace trati.
Po nadchodu z r. 1900 už tam není ani poslední část schodiště. Hodonínské nákladní nádraží ještě před dobou elektrifikace trati.
Návrat na mapu Hodonína.
Pohled z mostu přes koleje ke staré slévárně firmy JMA. Trojúhelník od Lipové áleje po Malá kasárna vyplňoval podnik ČSAD.
Pohled z mostu přes koleje ke staré slévárně firmy JMA. Trojúhelník od Lipové áleje po Malá kasárna vyplňoval podnik ČSAD.
Návrat na mapu Hodonína
Přechod nad železnicí, když se po něm chodilo do Bažantnice či do města. Staviva - "U p. Kvapilové" na Lipové áleji
Přechod nad železnicí, když se po něm chodilo do Bažantnice či do města. Staviva - "U p. Kvapilové" na Lipové áleji.
Návrat na mapu Hodonína.
Pohled z lávky přes koleje k nástupištím. Nákladní nádraží pohledem z nadchodu do Bažantnice v roce 1975.
Pohled přes koleje k nástupištím a na druhou stranu, k nákladovému nádraží, snímky pořízeny z nadchodu do Bažantnice pravděpodobně před rokem 1975.
Návrat na mapu Hodonína.