Logo Hodonin
    Starých map Hodonína je celkem málo a mnohdy je v nich obtížná orientace. Zde je pokus zobrazit město za pomoci fotografie a to tak, aby se daly zobrazit i ulice, dnes již neexistující. Pohybujte myší v místech, kde tušíte podle domů ulici a měl by se Vám zobrazit její název. Vzhledem k poměrné velikosti domů se mapa zdá být celkem názorná, pokrývá většinu města, zajímavá jsou třeba nezastavěné části v oblasti dnešního Mírového náměstí. Letecký snímek byl pořízen 27.06.1924 rtm.Pilařem a npor.Manhalterem z výšky asi 300m.