Logo Hodonin
Po přesunutí kurzoru nad fotografii se změní historická fotografie na současnou (pokud je nová k dispozici), kliknutím na fotografii ji zvětšíte do samostatného okna pro lepší prohlížení. Pokud se vše nevejde na jednu obrazovku, posuňte si prosím zobrazení pro prohlížení fotografií umistěných níže.
Armaturka v době, kdy elektrárna měla čtyři komíny (tady tři...). Někdejší Třída pionýrů krátce po dokončení výstavby sídliště.
Armaturka v době, kdy elektrárna měla čtyři komíny (tady tři...). Někdejší Třída pionýrů krátce po dokončení výstavby sídliště.
Návrat na mapu Hodonína.
Od železničního nadchodu do Bažantnice po Lipové aleji. Armaturka v období okolo roku 1975.
Od železničního nadchodu do Bažantnice po Lipové aleji. Armaturka v období okolo roku 1975.
Návrat na mapu Hodonína
Sídliště U cihelny s Marínou asi okolo roku 1972. Do cihelen ještě jezdil vlak, úřad práce okolo roku 1972 taky ještě chybí.
Sídliště U cihelny s Marínou asi okolo roku 1972. Do cihelen ještě jezdil vlak, úřad práce okolo roku 1972 taky ještě chybí.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Družstevní čtvrt mezi Lipovou álejí a ulicí Brněnskou asi po roce 1972.   Zídka kolem Armaturky vedla až ke křižovatce, v popředí oplocená vlečka.
Družstevní čtvrt mezi Lipovou álejí a ulicí Brněnskou asi po roce 1972. Zídka kolem Armaturky vedla až ke křižovatce, v popředí oplocená vlečka.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Armaturka v době výstavby nové haly. Výstavba nové kancelářské budovy Armaturky.
Armaturka v době výstavby nové haly. Výstavba nové kancelářské budovy Armaturky.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Od Sigmy k restauraci Marína asi okolo roku 1970. Roh ulic Lipová a Bří Capků ještě před postavením Úřadu práce.
Od Sigmy k restauraci Marína asi okolo roku 1970. Roh ulic Lipová a Bří Capků ještě před postavením Úřadu práce.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Bažantnice Lipová alej Bažantnice Lipová alej
Podobné místo na obou snímcích, i když levá fotografie byla pořízena blíže k cihelně. K levé fotografii malé vysvětlení - stromořadí je Lipová alej, vlevo od ní je prostor, kde teď stojí sídliště Bažantnice, vpravo bývalé vojenské cvičiště "Lágrplac", nyní sídliště U cihelny. Snímek byl pořízen asi po roce 1930.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.