Logo Hodonin
Po přesunutí kurzoru nad fotografii se změní historická fotografie na současnou (pokud je nová k dispozici), kliknutím na fotografii ji zvětšíte do samostatného okna pro lepší prohlížení. Pokud se vše nevejde na jednu obrazovku, posuňte si prosím zobrazení pro prohlížení fotografií umistěných níže.
Nic Někdejší Třída pionýrů krátce po dokončení výstavby sídliště.
  Někdejší Třída pionýrů krátce po dokončení výstavby sídliště.
Návrat na mapu Hodonína.
Od železničního nadchodu do Bažantnice po Lipové aleji. Armaturka v období okolo roku 1975.
Od železničního nadchodu do Bažantnice po Lipové aleji. Armaturka v období okolo roku 1975.
Návrat na mapu Hodonína
Sídliště U cihelny s Marínou asi okolo roku 1972. Do cihelen ještě jezdil vlak, úřad práce okolo roku 1972 taky ještě chybí.
Sídliště U cihelny s Marínou asi okolo roku 1972. Do cihelen ještě jezdil vlak, úřad práce okolo roku 1972 taky ještě chybí.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Družstevní čtvrt mezi Lipovou álejí a ulicí Brněnskou asi po roce 1972.   Zídka kolem Armaturky vedla až ke křižovatce, v popředí oplocená vlečka.
Družstevní čtvrt mezi Lipovou álejí a ulicí Brněnskou asi po roce 1972. Zídka kolem Armaturky vedla až ke křižovatce, v popředí oplocená vlečka.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Armaturka v době výstavby nové haly. Výstavba nové kancelářské budovy Armaturky.
Armaturka v době výstavby nové haly. Výstavba nové kancelářské budovy Armaturky.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Od Sigmy k restauraci Marína asi okolo roku 1970. Roh ulic Lipová a Bří Capků ještě před postavením Úřadu práce.
Od Sigmy k restauraci Marína asi okolo roku 1970. Roh ulic Lipová a Bří Capků ještě před postavením Úřadu práce.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Bažantnice Lipová alej Bažantnice Lipová alej
Podobné místo na obou snímcích, i když levá fotografie byla pořízena blíže k cihelně. K levé fotografii malé vysvětlení - stromořadí je Lipová alej, vlevo od ní je prostor, kde teď stojí sídliště Bažantnice, vpravo bývalé vojenské cvičiště "Lágrplac", nyní sídliště U cihelny. Snímek byl pořízen asi po roce 1930.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.