Logo Hodonin
Po přesunutí kurzoru nad fotografii se změní historická fotografie na současnou (pokud je nová k dispozici), kliknutím na fotografii ji zvětšíte do samostatného okna pro lepší prohlížení. Pokud se vše nevejde na jednu obrazovku, posuňte si prosím zobrazení pro prohlížení fotografií umistěných níže.
Hodonínská kasárna na pohlednici z roku 1924.
  Hodonínská kasárna na pohlednici z roku 1924.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Snímek z Hodonínských kasáren na pohlednici z roku 1910. Cesta ve velkých kasárnách, tentokrát v roce 1941.
Snímek z Hodonínských kasáren na pohlednici z roku 1910. Cesta ve velkých kasárnách, tentokrát v roce 1941.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Velká kasárna, rok 1918. Velká kasárna, po roce 1918.
Velká kasárna, vlevo rok 1918, vpravo na kolorované fotografii asi o pár let později.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.