Logo Hodonin
Po přesunutí kurzoru nad fotografii se změní historická fotografie na současnou (pokud je nová k dispozici), kliknutím na fotografii ji zvětšíte do samostatného okna pro lepší prohlížení. Pokud se vše nevejde na jednu obrazovku, posuňte si prosím zobrazení pro prohlížení fotografií umistěných níže.
Snímek z Hodonínských kasáren na pohlednici z roku 1910. Cesta ve velkých kasárnách, tentokrát v roce 1941.
Snímek z Hodonínských kasáren na pohlednici z roku 1910. Cesta ve velkých kasárnách, tentokrát v roce 1941.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.
Velká kasárna, rok 1918. Velká kasárna, po roce 1918.
Velká kasárna, vlevo rok 1918, vpravo na kolorované fotografii asi o pár let později.
Návrat na mapu Hodonína - Bažantnice.